4.C Učení venku

Husitské války, upálení mistra Jana Husa – propojení českého jazyka a vlastivědy 😉 https://ucimesevenku.cz/