4.C se ocitla v době kamenné 😉

⚱ vyrábění z hlíny 

🐃 jeskynní malby

🦴 návštěva expozice Archevita v muzeu v Roztokách u Prahy