Volby do školské rady

Ředitel

Základní školy T. G. Masaryka, Praha7

Ortenovo náměstí 34

 

vyhlašuje

 

podle ustanovení §167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání

a dle volebního řádu schváleného

Zastupitelstvem MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 7,

usnesením ze dne 16. 10. 2018 (č. 0736/18-R)

 

volby

do školské rady

 

 Datum vyhlášení : 15. 11. 2018

 Datum ukončení přihlašování kandidátů : 17. 12. 2018

Datum konání voleb : 9.  1. 2019

          Doba konání : 16.30 – 19.00 hod

 Datum zveřejnění výsledků voleb : 14.  1. 2019

(v místě konání voleb)

 

Místo konání :

budova ZŠ T. G. Masaryka, Praha7  

Ortenovo náměstí 34,  zákonní zástupci – vestibul školy

 

Kandidátem do voleb se stává každý zájemce z řad:

a) zákonných zástupců žáků školy

b) pedagogů školy.

Podmínkou je doručit v písemné formě svoje čestné prohlášení kandidáta, nezbytné pro zápis do kandidátky voleb na adresu školy do 17. 12. 2018, ve které uvede své jméno, datum narození  a  adresu svého bydliště s prohlášením, že souhlasí s uvedením svého jména na kandidátní listině (formulář je k dispozici na webu školy, v kanceláři školy – v listinné podobě).

Čestné prohlášení kandidáta

Návrh na kandidáta do školské rady

Volební listina – do školské rady