2. pololetí

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném
režimu jako dosud.

Prezenčně pouze PT, žáci 1. a 2. tříd.

Distančně: 3. –  9. třídy

Provoz ŠD i ŠJ beze změny