Slovo ředitele:

Dobrý den.

Během prázdnin došlo na naší škole k mnoha změnám. Vyměnilo se vedení školy i složení pedagogického sboru. Noví zaměstnanci byli pečlivě vybíráni z více uchazečů a jsem pevně přesvědčen, že zaručí kvalitu výuky. S každým z nich přichází do školy nový impuls, moře nápadů a myšlenek, což představuje veliký potenciál do budoucna.

Co uděláme:

  • Posílíme výuku jazyků, matematickou i počítačovou gramotnost
  • Vytvoříme bezpečné prostředí pro žáky, zaměříme se na potírání jakýchkoliv projevů šikany či jiných negativních jevů
  • Zlepšíme komunikaci s rodiči i zřizovatelem
  • Zaměříme se na úspěšnost žáků při přijímacím řízení na střední školy
  • Ve spolupráci se zřizovatelem zmodernizujeme prostředí školy (učebny, chodby, kabinety, …), pořídíme nové didaktické pomůcky i digitální techniku, abychom zajistili kvalitní výuku s moderními metodami práce
  • V nejbližší době na Vás čekají zcela nové webové stránky
  • Díky finanční podpoře od zřizovatele již začala rekonstrukce střechy, která nám umožní vytvořit další prostory (učebny, knihovnu, zázemí pro keramiku, divadelní klub, …) v zatím nevyužívaném 3. patře
  • Během léta došlo k odhlučnění jídelny a v brzké době je v plánu výstavba horolezecké stěny a postupná rekonstrukce školního hřiště

Rád bych poděkoval všem (především členům spolku Dolní Holešovice), kteří na naši školu nezanevřeli a ostatním posílám vzkaz: „Dejte nám šanci přesvědčit Vás, že společnými silami lze mnohého dosáhnout.“ Jsme škola příležitostí.

Těším se s některými z Vás na viděnou již v pondělí 4. 9. 2017, kdy společně přivítáme v 8 hodin naše prvňáčky a se všemi pak na úvodních třídních schůzkách, které se budou konat ve středu 20. 9. 2017 od 17 hodin.

Přeji krásné prožití konce léta.

Mgr. Jan Rychtr – ředitel školy