18. října jsme doplnili naši výuku pravěku návštěvou expozice Archevita v Roztockém muzeu.