15. února jsme navštívili Redutu, kde jsme zhlédli přestavení Divadla Minaret Démoni současnosti. 

Divadelní představení bylo zacíleno na děti druhého stupně a mělo varovat před nástrahami moderního světa, se kterými se dnes děti setkávají.